Kunnonvalvonnan menestystarina

SKF 2

Kunnonvalvonnan menestystarina – miksi käyttövarmuus on Corexilla niin hyvällä tasolla?

Corexin Porin tehtaalla on pitkä historia, sillä W. Rosenlew -perheen omistama yritys perustettiin jo vuonna 1853. Kartonkitehtaan yli 100-vuotiaan historia aikana on nähty monenlaisia teknisiä ratkaisuja. Vanha ja uusi tekniikka toimivat yhdessä, ja Porin tehtaan vuosittainen kartongin tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä 130 000 tonnia.

- Se tuo oman ulottuvuutensa, kun tehtaalla on niin pitkä historia, Corexin kunnossapitopäällikkö Jukka Majuri kertoo. Kartonkitehdas toimii vuodessa noin 355 päivää, yleensä tuotanto seisahtuu vain jouluksi ja juhannukseksi.

Kunnossapidolla on tavoite, että suunnittelemattomia häiriötä olisi alle yhden prosentin verran tehtaan toiminta-ajasta. Tämä tarkoittaa sitä, että koneiden pyöriessä noin 8500 tuntia vuodessa, tavoiteltu taso odottamattomien häiriöiden osalta on vain alle 85 tuntia. Silti vuonna 2022 Corexilla päästiin lukuun 50,9 tuntia, eli reilusti alle yhden prosentin.

Häiriö on aina menetettyä tuloa tuotannossa

– Jos laiterikko sattuu esimerkiksi maatilalla, siellä voidaan tehdä työt huomennakin. Samoin voidaan toimia ei jatkuvassa käynnissä-olevassa teollisuudessa. Siellä voi tehdä pidemmän työpäivän toisena päivänä ongelmien korjaamiseksi. Kartonkitehtaalla, jossa koneet pyörivät kellon ympäri, häiriö tarkoittaa aina menetettyä tuotantoa, Majuri huomauttaa.

Niinpä koneiden olisi tärkeää pysyä käynnissä tauotta. Vuonna 2019 Corexilla aloitettiin SFK:n käyttövarmuussopimus, jonka puitteissa muun muassa mitataan laitteiden kuntoa jatkuvasti.

– Mittaamisella parannetaan suorituskykyä ja tuottavuutta. Voimme mitata esimerkiksi lämpötilaa tai laakereiden värähtelyä.

Mitattavia asioita on paljon, mutta hyvin tärkeänä Majuri pitää myös käyttöhenkilöstön havainnointeja.

– He voivat kertoa, jos laitteesta lähtee outo ääni tai havaitaan esimerkiksi kohonneita lämpöjä, jonka perusteella voimme reagoida asiaan nopeasti.

Käyttövarmuussopimuksella laitteita mitataan ennakkoon ja mittauksista saadaan matalalla kynnyksellä ilmoitus, jos jokin ei näytä toimivan. Kunnossapitotöiden laadukkaalla tekemisellä laitteita pystytään ajamaan myös kovempaa sekä tasaisemmin parantaen koko prosessin suorituskykyä.

Kunnon toimenpiteet – ennakoiva kunnonvalvonta parantaa käyttövarmuutta

Mittavan kunnossapidon ansiosta Corexilla on parannettu käyttövarmuuspäiviä merkittävästi. Vuoden 2022 osalta häiriöt olivat tippuneet merkittävästi aikaisempaan verrattuna, häiriöiden ollessa vain 50,9 tuntia kyseisenä vuonna.

Ennakoivan kunnonvalvonnan toimenpiteillä on pyritty kattamaan koko tuotantolinja. Systemaattinen huollon voiteluohjelma kartonkikoneella tai koko prosessilaitteiston värähtelyn mittaaminen tai vastaavasti henkilöstön koulutus ovat toimenpiteitä kunnon parantamiseksi. Asioita voidaan parantaa myös laskemalla kynnystä ilmoittaa pienistäkin havaituista muutoksista.

Kunnon toimenpiteillä on häiriöiden vähentämisen lisäksi parannettu turvallisuutta esimerkiksi pienentämällä tulipaloriskiä. Sen avulla on pystytty myös lisäämään tuottavuutta ja palvelemaan asiakkaita paremmin.

– Jos yksikin osa koneessa häiriintyy, emme voi palvella asiakkaita samalla tahdilla, Majuri muistuttaa.

Kaikkea ei voi mitata ja ennustaa

Kun häiriötilanteita pystytään yhä paremmin välttämään, paranee samalla yritysten taloudellinen suorituskyky. Yritys tuottaa sitä paremmin, mitä vähemmän häiriötilanteita on. Kaikkea ei kuitenkaan ole mahdollista ennakoida hyvilläkään mittareilla.

– Esimerkiksi sähkökomponentin hajoamista ei yleensä voi ennustaa. Jos vika tulee nopeasti, ei sitä saada mittaamalla kiinni, vaikka prosessi olisi hallinnassa, Majuri sanoo.

Corexin tehtaalla toimii 400 monimutkaista, eri-ikäistä pyörivää laitetta. Esimerkiksi osa kartonkikoneesta on rakennettu jo vuonna 1958.

– Kun yksittäinen laite seisahtuu, tuotantolinja voi tulla välittömästi alas. Jos uusiomassan valmistuksen puolella tulee vika, meillä on aikaa enintään kolmesta neljään tuntiin aikaa korjata se. Kartonkilinjalla vika puolestaan pysäyttää kaiken. Siksi kunnonvalvonnan toimenpiteitä on äärimmäisen tärkeää noudattaa. Tehtaan toimivuus on tärkeää myös keskeisen sijainnin sekä ympäristön kannalta. Toimivat koneet ovat osa kilpailutekijää, Majuri summaa.