Usein kysyttyä

Yleisiin kysymyksiin vastauksia

 • Meille on mahdollista työllistyä esimerkiksi opintoihin liittyvän harjoittelun tai kesätöiden kautta.
 • Vuorotyövalmius ja hyvä fyysinen kunto on lähtökohta paikoin ruumiillista työtä vaativissa työtehtävissä eri osastoilla.
 • Kykyä työskennellä tiimissä, mutta myös kykyä ja halua työskennellä itsenäisesti.
 • Alan opinnot ja työkokemus paperi- tai prosessiteollisuudesta katsotaan eduksi, mutta ratkaisevinta on, miten suhtaudut työhön ja miten motivoitunut olet.
 • Turvallisuus on meille tärkeä asia ja turvallisuusperehdytyksen lisäksi vaadimme voimassa olevan työturvallisuuskortin kaikilta työntekijöiltä ja toimihenkilöiltä.
 • Tulityökortti on myös välttämätön tuotannon ja kunnossapidon työtehtävissä.
 • Hätäensiapukortti ei ole pakollinen, mutta sen olemassaolo mahdollisimman monella on hyvä asia.
 • Sähkötyöturvallisuuskortti ja hätäensiapukortti vaaditaan SA-kunnossapidon työntekijöiltä ja esimiestehtävissä olevilta.
 • Suojavarusteiden käyttö on pakollista tehdastiloissa.
 • Käytettävät suojavarusteet; suojalasit, kuulosuojaimet, kolhulippis, turvakengät ja seisakkipäivinä kypärä.
 • Työtehtävän mukaiset työvaatteet.
 • Tuotannon kesätyötehtäviin ei vaadita aiempaa kokemusta tai koulutusta, koska kaikkiin tuotannon tehtäviin koulutetaan erikseen. Prosessiteollisuuden koulutus luetaan eduksi.
 • Mekaanisen- ja SA kunnossapidon työtehtäviin vaaditaan kesätyötehtävissä meneillään olevat alan opinnot tai tutkinto alan tehtävistä.
 • Toimihenkilöiden tehtäviin vaaditaan tehtävään soveltuva tutkinto tai meneillään olevat alan opinnot sekä tehtävästä riippuen aikaisempi työkokemus vastaavanlaisista tehtävistä.
 • Tehtaan kaikkiin työtehtäviin on vuorotyöstä johtuen 18 vuoden alaikäraja.
 • Työntekijöiden kohdalla meillä noudatetaan Corex Finland Oy:n ja Paperiliitto Ry:n välistä työehtosopimusta ja toimihenkilöiden kohdalla Corex Finland Oy ja paperiteollisuuden välistä toimihenkilösopimusta.
 • Vuotuista työaikaa tasataan vuorovapaajärjestelmällä ja vuorovapaita ansaitaan tehdyistä työvuoroista, ansaintataulukoiden mukaisesti.
 • Vuorovapaiden ansaintataulukko on erilainen eri työaikamuodoilla ja nämä on määritelty työntekijöiden ja toimihenkilöiden työehtosopimuksissa.
 • Vuorovapaa merkitään työntekijöiden työvuorokalenterissa (V) päivänä.