Työturvallisuus ja työhyvinvointi

Päämääränä tapaturmaton työympäristö

Corex Finlandille on tärkeää, että pystymme tarjoamaan kaikille työntekijöille turvallisen ja terveellisen työympäristön kaikissa toimipisteissämme. Turvallisuusohjeistuksen avulla huolehdimme sekä omien työntekijöiden että vierailijoiden turvallisuudesta.

Noudatamme työturvallisuuslakeja ja -määräyksiä ja lisäksi varmistamme, että jokaisella työntekijällä on oikeanlaiset työvälineet, turvavarusteet ja ohjeistus turvalliseen työntekoon. Kannamme vastuun siitä, että jokainen työntekijä lähtee kotiin terveenä ja hyvillä mielin.

Meille turvallisuus on laajempi kokonaisuus ja enemmän kuin säädösten noudattamista. Niinpä viemme turvallisuusajattelua työntekijöiden koteihin saakka. Sieltä löytyy muun muassa paloturvallisuuteen ja turvalliseen liikkumiseen liittyviä asioita, joita työnantaja on tukenut.

Tietoa meistä ⋯⋯⋯ Historiaa ⋯⋯⋯ Tapamme toimia

Imatra kartonkinauhat

Päämääränä tapaturmaton työympäristö

Corex Finlandille on tärkeää, että pystymme tarjoamaan kaikille työntekijöille turvallisen ja terveellisen työympäristön kaikissa toimipisteissämme. Turvallisuusohjeistuksen avulla huolehdimme sekä omien työntekijöiden että vierailijoiden turvallisuudesta.

Noudatamme työturvallisuuslakeja ja -määräyksiä ja lisäksi varmistamme, että jokaisella työntekijällä on oikeanlaiset työvälineet, turvavarusteet ja ohjeistus turvalliseen työntekoon. Kannamme vastuun siitä, että jokainen työntekijä lähtee kotiin terveenä ja hyvillä mielin.

Meille turvallisuus on laajempi kokonaisuus ja enemmän kuin säädösten noudattamista. Niinpä viemme turvallisuusajattelua työntekijöiden koteihin saakka. Sieltä löytyy muun muassa paloturvallisuuteen ja turvalliseen liikkumiseen liittyviä asioita, joita työnantaja on tukenut.

Tietoa meistä ⋯⋯⋯ Historiaa ⋯⋯⋯ Tapamme toimia

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Turvallisuus ja työhyvinvointi ovat Corexille tärkeitä asioita, joten tavoitteenamme on varmistaa jokaisen työpäivän turvallisuus ja nolla tapaturmaa. Teemme pitkäjänteistä työtä tämän tavoitteen toteuttamiseksi.

Ennakoimme tapaturmien ja vaaratilanteiden syntyä keräämällä havaintoja ja aloitteita Corexin oman työturvallisuustyökalun avulla. Järjestelmään kirjataan työntekijöiden aloitteita vuositasolla kiitettävästi.

Koulutus on osa työturvallisuuskulttuuriamme. Koulutamme kaikki työntekijät ja koulutuksen aihe liittyy aina työtehtävään. Tarjolla on esimerkiksi paloturvallisuus- ja kemikaalikoulutus, nosturikorttikoulutus ja trukkikoulutus.

Corexilla siisteys ja järjestys ovat osa työturvallisuutta ja teemme jatkuvaa työtä 6S-mallin mukaisesti tehtaiden ja työtilojen viihtyvyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Lajittelemme kaikki jätteet huolellisesti. Arvostamme kiertotalous-periaatetta myös jätteiden osalta ja varmistamme, että jätteestä, jota tuotamme, jatkojalostetaan mahdollisimman paljon.

Tarjoamme monipuolista tukea työhyvinvointiin

Turvallinen ja kannustava työympäristö on työntekijöiden hyvinvoinnin perusta. Corexilla työntekijöiden huomioiminen päätöksenteossa on tärkeää. Haluamme, että työntekijät voivat tuoda mielipiteensä ja huolensa esiin ja kokea, että yritys ryhtyy niiden osalta asianmukaisiin toimiin.

Hyvinvointiin vaikuttavat myös terveet elintavat sekä työn ja vapaa-ajan suhde, niinpä haluammekin edistää työntekijöiden hyvinvointia erilaisilla työsuhde-eduilla. Käytössä on esimerkiksi liikunta- ja kulttuurietu sekä työsuhdepolkupyörät. Lisäksi järjestämme vuosittain henkilöstölle Corex koolla hengessä -hyvinvointitapahtuman sekä yhteisiä tyky-päiviä.

Tavoitteenamme on pitää yllä työntekijöidemme hyvää terveyttä koko työuran ajan ja tunnistaa työkykyä uhkaavat asiat jo varhaisessa vaiheessa.