Lännestä Itään opiskelemaan kartongin ja paperin valmistusta!

20230523 165504

Porin kartonkitehtaan työntekijät Pohto-koulutuksessa

Corexilla halutaan tukea työntekijöiden ammatillista osaamista ja työhyvinvointia. Corex Finlandin Porin kartonkitehtaan työntekijät osallistuivat toukokuussa 2023 kartongin ja paperin valmistuksen koulutukseen Lappeenrannassa. Kouluttajana toimi POHTO (Pohjois-Suomen Teollisuusopisto), jonka kurssit järjestetään yleensä Oulussa. Koulutukseen osallistui kahdeksan työntekijää Porin kartonkitehtaan eri osastoilta.

DSC 3070

Kurssipaikkakunta tarjosi mahdollisuuden yhdistää Corex Finlandin Imatran hylsytehtaalla vierailun kurssin yhteyteen.

Koulutuksen tavoitteena oli perehdyttää työntekijät ymmärtämään kartongin- ja paperinvalmistusprosessi kokonaisuudessaan. Koulutuksen avulla työntekijämme saivat uutta tietoa sekä hyvää kertausta siitä, mikä vaikutus valmistusprosessissa on raaka-aineilla ja niiden valinnalla kartonkikoneen eri osa-alueisiin sekä mittauksiin ja säätöihin. Näiden lisäksi koulutus tarjosi tietoa miten eri kemikaalit toimivat kartonginvalmistuksessa ja miten eri kemikaaleja yhdistelemällä saadaan paras lopputuote.

– Oli paljon keskustelua sakeusmittauksista sekä virtaus- ja painemittauksista. Jauhatuksista, miten se vaikuttaa kuituun ja miten se käyttäytyy jauhatuksen jälkeen.

Koulutuksien yhtenä tarkoituksena on herättää keskustelua siitä, miten voisimme kehittää omaa toimintaa ja yksi kehitysidea oli, että Porin kartonkitehtaan kemikaalitoimittajat järjestäisivät oman koulutuksen meillä käytettävistä kemikaaleista.

- Kemikaalien käytön optimointi, ettei annostele liikaa tai liian vähän kustannus- tai laatumielessä.

DSC 3053

"Mukava ja mielenkiintoinen reissu. Leppoinen ilmapiiri, oli mukava tavata vanhoja ja uusia työkavereita ja jutustella heidän kanssaan työn lomassa"

Koulutus järjestettiin Holiday Club Lappeenrannassa. Koulutuksen lisäksi työntekijät pääsivät yritysvierailulle tutustumaan Storan Enson Kaukopään tehtaan sekä Corexin Imatran hylsytehtaan toimintaan.

Työntekijät pääsivät keskustelemaan Imatran hylsytehtaan operaattoreiden ja tuotannon esimiesten kanssa siitä, miten eri asiat vaikuttavat prosessin onnistumiseen kartonkitehtaan ja hylsytehtaan välillä.

- Koulutuksesta olisi jatkossa hyötyä vuoromestareille ja erityisesti uusille koneenhoitajille ja koneenhoitajaopeissa oleville.

- Kokeneille koneenhoitajille hyvää kertausta ja uudemmille hyvä paketti perusasioista.

- Mukava ja mielenkiintoinen reissu. Leppoinen ilmapiiri, oli mukava tavata vanhoja ja uusia työkavereita ja jutustella heidän kanssaan työn lomassa.

- Kaikki meni todella hienosti ja yhteistyö oli antoisaa. Vastavuoroisesti Imatran hylsytehtaan työntekijät tulevat vierailemaan Porin kartonkitehtaalla myöhemmin tänä vuonna.

Kommenttien perusteella voi todeta, että koulutusreissu oli osallistujien mielestä onnistunut ja mieluinen kokonaisuus.