Työnkierto tarjoaa uutta näkökulmaa ammatilliseen kasvuun

20240201 075417 Jere työkierto EDIT

Työnkierto tarjoaa uusia haasteita ja oppimiskokemuksia – Liisa Selander ja Jere Lehvonen kertovat

Työnkierto on oivallinen keino tuoda raikasta tuulta työelämään ja tarjota työntekijöille mahdollisuus kehittää osaamistaan. Se tuo työhön vaihtelevuutta ja uusia haasteita. Tässä artikkelissa Liisa Selander ja Jere Lehvonen kertovat kokemuksistaan työnkierrosta sekä siitä, miten se kehitti heitä ammatillisesti.

Kaikki alkoi siitä, kun Jere Lehvonen lupautui Stora Enson palvelukseen vuoromestariksi. Tässä vaiheessa hänen saappaisiinsa hyppäsi Liisa Selander, QHSE Manager, joka tuli Imatralle Corexin Porin-tehtaalta.

Molemmat pääsivät tutkimusmatkalle oppimaan uutta, ja molemmilla on pelkästään myönteistä sanottavaa kokemuksestaan.

Jeren seikkailu alkoi sattumasta

Jere työskentelee Corex Finlandilla osastomestarina. Hän on työskennellyt Corexin Imatran-tehtaalla jo vuodesta 2007 lähtien.

Jerelle avautui yllättäen tilaisuus siirtyä väliaikaisesti Stora Enson palvelukseen. Corexin Imatran tehdas sijaitsee Stora Enson Imatran tehtaiden alueella.

– Näin käytävällä rekrytoivaa esimiestä, joka kysyi, kiinnostaisiko kesämestarin pesti, Jere muistelee.

Stora Enso tarvitsi päällystyskoneille kuudeksi kuukaudeksi vuoromestarin, jonka tehtävänä on toimia vuorossa neljän päällystyskoneen esihenkilönä. Jere innostui ajatuksesta päästä oppimaan uutta ja saamaan vaihtelua työhön.

Jere varmisti asian Corexin tehtaanjohtajalta, joka näytti idealle vihreää valoa. Niinpä Jere päätyi kesäksi Stora Ensolle töihin.

Uudessa ympäristössä, samassa rakennuksessa

Työnkierto antaa mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen, kun henkilö pääsee eri tehtäviin. Tässä tapauksessa Jere siirtyi kokonaan uuteen ympäristöön tutustumaan aikaisemman asiakkaan prosessiin.

Stora Enson tehtaalla Jere aloitti huhtikuussa ja työskenteli siellä aina syyskuun loppuun. Hän sai reilun kuukauden mittaisen perusteellisen perehdytyksen ennen kuin jäi hoitamaan työtä itsenäisesti.

– Hyppäsin paikkaan, jossa en tuntenut henkilöitä tai prosessia entuudestaan. Tämä antoi mahdollisuuden arvioida henkilökohtaista kehittymistä esihenkilö- ja prosessinjohtamistyössä. Periaatteessa siirryin ihan uusille vesille.

Isommassa tehtaassa paljon uutta

Corexin Imatran tehdas valmistaa hylsyjä Stora Enson Imatran tehtaille, joka on yksi maailman suurimmista kuluttajakartonkitehtaista. Jere työskenteli neljän päällystyskonelinjan vuoromestarina.

Päällystyskoneilla parannetaan kartongin läpäisemättömyysominaisuuksia vastaten erilaisten elintarvikepakkausten, kuten nestepakkausten, asettamiin vaatimuksiin. Uutta työssä oli muun muassa se, että päällystyskoneiden vuoromestarilla on vastuullaan neljä konelinjaa kolmessa eri rakennuksessa. Corexin Imatran tehdas toimii samassa rakennuksessa kuin kaksi päällystyskonelinjaa.

Myös päällystyskoneiden prosessi on monimutkaisempi ja vaatii asiantuntemusta. Prosessi oli Jerelle uusi, mutta toisaalta työ itsessään sisältää paljon samoja piirteitä.

– Molemmissa töissä on kunnossapitoa ja ongelmanratkaisua. Jossain määrin kunnossapitoprosessit ovat samanlaisia. Tekniikkaa tosin Stora Enson tehtaalla on enemmän ja laitekanta on suurempi, joten siellä oli kaikkea uutta ja jännää.

Kokemusta vuoro- ja yötyöstä

Jereä on aina kiinnostanut tekniikka, ja työnkierto antoi mahdollisuuden oppia uutta. Isoin työnkierron anti oli kuitenkin täysin uusien ihmisten johtaminen. Jere ei nimittäin tuntenut entuudestaan tiimiläisiään, joita oli yli kaksikymmentä.

– Minua oli vastassa ammattitaitoinen ja mukava porukka, jossa kaikki ottivat minut positiivisesti vastaan, hän kiittelee.

Corexin Imatran tehtaalla Jere oli työskennellyt yhdeksän vuoden ajan tuotannon työntekijänä ennen kuin siirtyi osastomestariksi vuonna 2016. Näin ollen niin ihmiset kuin prosessi olivat tulleet hänelle hyvin tutuiksi. Siinäkin mielessä työnkierto toi mukavaa vaihtelua arkiseen aherrukseen.

Stora Ensolla Jere teki kolmivuorotyötä, jossa työvuorot ovat 12 tunnin mittaisia. Vuorotyötä Jere ei ollut tehnyt lähes 10 vuoteen.

– Erityisesti yövuorot jännittivät, miten niihin tottuu

Lopulta puoli vuotta sujui hyvin, eikä Jerellä ongelmia ollut jaksamisen tai unen kanssa. Työnkierto palautti hänen mieleensä ymmärryksen vuorotyöstä ja siihen liittyvistä haasteista.

– Esimerkiksi yön viimeisillä tunneilla työntekijältä ei voi odottaa vastaavaa vireystilaa kuin päivällä. Toisaalta ammattilainen osaa hoitaa tehtävänsä, vaikka ei olisi aina virkeimmillään.

Muille, jotka harkitsevat työnkiertoa, Jerellä on terveisiä:

– Kannattaa haastaa itseään ja pyrkiä kasvamaan. Se tekee elämästä mielenkiintoisempaa!

Lopuksi Jere haluaa vielä kiittää Corexin Imatran tehtaan tehtaanjohtaja Lea Jaatista, jonka ansiosta hänen siirtymisensä Stora Enson palvelukseen puoleksi vuodeksi oli mahdollista.

IMG 0502

Liisa hyppäsi työnkiertoon Porista Imatralle

Liisa Selanderille avautui tilaisuus siirtyä työnkiertoon Porista Imatralle, kun Lehvosen sijaistukseen etsittiin henkilöä. Esihenkilö ehdotti asiaa Liisalle, joka innostui ajatuksesta.

– Turvallisuus on meille hyvin tärkeää ja nyt avautui tilaisuus päästä tekemään benchmarkkausta yrityksen sisällä ja mahdollisuus tutustua ison organisaation (StoraEnso) toimintatapoihin. Lisäksi työnkierto sopi juuri sillä hetkellä myös elämäntilanteeseeni.

Liisalla on myös siteitä Imatraan, koska hänellä on siellä sukulaisia. Itsekin hän asui aikoinaan Imatralla ja työskenteli StoraEnson tutkimuskeskuksesta.

Porissa Liisa vastaaaa tehtaan ympäristö- ja laatu- ja työturvallisuusasioista. Hänen työnsä sisältää paljon viranomaisraportointia ja selvittelyä eli itsenäistä taustalla tapahtuvaa työtä, joka ei aina näy ulospäin. Hän on hoitanut tehtäväänsä vuodesta 2017 asti.

Imatralla Liisa siirtyi osastomestariksi Jeren sijaiseksi. Osastomestarin vastuulla on varmistaa tehtaan operatiivinen toiminta ja että henkilöstöä on riittävästi paikalla.

– Tehdas toimii 24/7 ja asiakas, Stora Enso, on käytännössä samassa tilassa. Työn jälki näkyy tehtaalla hyvin nopeasti.

Vuoroviikoin Imatralla ja Porissa

Liisa työskenteli Imatralla joka toinen viikko tiiviissä yhteistyössä tehtaanjohtaja Lea Jaatisen kanssa ja tapasi myös Jereä, koska he työskentelivät samassa rakennuksessa. Alussa Liisa sai perehdytyksen Jereltä.

Liisan siirtymistä Imatran tehtaalle helpotti suuresti se, että tehtaanjohtaja Lea oli hänelle entuudestaan tuttu tutkimuskeskuksen ajoilta samoin kuin tehdasmaailma ja osittain myös tutut järjestelmät.

Vuoroviikoin työskentely molemmissa pisteissä oli Liisalle ainoa ratkaisu perhesyistä.

– Työnkierrossa oli kyse lähinnä näyttämisestä itselleni, että pystyn tähän.

Liisaa kiehtoi mahdollisuus oppia uutta, vaikka myös omassa työssään hän oppii ja pääsee jatkuvasti kehittämään ammattitaitoaan. Toisaalta uuden oppiminen myös jännitti ja Liisa pohtikin, miten siitä selviää.

– Haasteita oli, mutta aina niistä jotenkin selvisi. Tähän auttoi suuresti tehtaan työntekijät, jotka ottivat minut vastaan lämpimästi ja avoimin mielin. He ovat ammattilaisia, joilta sain aina apua. Tiukoissa paikoissa kokemuksellaan ja tiedoillaan he opastivat, miten homma saadaan ratkaistua. Iso kiitos heille jokaiselle!

Työnkierron ansiosta tehtaiden yhteistyö on syventynyt

Työnkierto tarjosi Liisalle kaivattua vaihtelua ja uusia oppimiskokemuksia. Esimerkiksi Imatralla noudatettavat Stora Enson säännöt ja työturvallisuusohjeet voivat olla hyödyllisiä myös Porin päässä.

Työnkierto avasi Liisalle uusia näkökulmia ja antoi hänelle arvokasta tietoa, jota hän on voinut hyödyntää omassa työssään. Työnkierron ansiosta Liisalla on nyt syvällisempi käsitys siitä, miten hylsytehdas eli Porin tehtaan sisäinen asiakas toimii. Hylsytehtaalle tärkeät prosessiin ja laatuun liittyvät asiat selkiytyivät ja jatkossa Liisa pystyy jakamaan tätä sisäistä tietoa kartonkitehtaalla.

Työnkiertojaksossa oli tietysti omat haasteensa erityisesti liittyen kahdessa paikassa työskentelyyn. Porista on Imatralle matkaa 425 kilometriä. Lisäksi työpaine kasvoi, kun hän työskenteli kahdessa eri toimipisteessä.

– Maanantai-aamuna aloitin aina ikään kuin alusta. Piti miettiä, missä olen ja mitä teen, etenkin Imatralla, kunnes rutiini vakiintui.

Liisa kertoo olevansa kiitollinen siitä, että sekä Imatra, että Pori antoivat hänelle työnkiertoon mahdollisuuden. Hän haluaa välittää terveiset kaikille, jotka harkitsevat työnkiertoa:

– Tarttukaa tilaisuuteen!